Huisregels
• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
• Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, tie-wraps en lapjes is gratis, evenals het advies van de deskundigen.
• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
• De reparateurs zijn niet aansprakelijk voor schade aan de aangeboden voorwerpen of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
• De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan
• Met het opgeven van uw emailadres geeft u toestemming voor het toesturen van informatie over het Repair Café
21-03-2022

Repair Café Bommelerwaard weer van start…….

Repair Café Bommelerwaard gaat in Maart weer van start…….
Lees meer »